Nahajate se tukaj

Tehnični pogoji za optimalno delovanje kaminskih peči na lesne pelete

Za take peči je primeren dimnik s premerom 8 cm, če je to zidan dimnik sme imeti odprtino največ 15 x15 cm ali premer cevi 15 cm, dimne cevi večjih presekov lahko precej poslabšajo delovanje peči.

Če je dimnik visok več kot 5 m, so pogoji za odvod dimnih plinov ponavadi precej slabši, zato je včasih potrebno prilagoditi parametre na peči, lahko se tudi zgodi, da je potrebna prilagoditev dimnika, torej se je modro pred nakupom pozanimati ali imamo dimnik, ki je primeren za našo peč na pelete.

Ker se pri delovanju peči v kurišču ustvari podtlak, morate obvezno zagotoviti, da je odvod dimnih plinov popolnoma zatesnjen. Za napeljavo od peči do dimnika je obvezna uporaba dimnih cevi s tesnili.

Smeri napeljave do dimnika ni dovoljeno zamenjati več kot 5-krat 6-krat, pri tem pa je treba uporabiti 45-90° kolena oziroma T-priključke.

Horizontalne razdalje so lahko dolge največ od 2 do 3 m. Vsaka peč na pelete je lahko priključena na samostojni dimnik, na tem dimniku ne sme biti priključena nobena druga naprava !!!

Nameščanje zapornih loput je prepovedano!!!

Električni priključek – vtičnica mora biti dostopen tudi med delovanjem peči.

Dimnik je treba čistiti najmanj dvakrat letno – na začetku in na sredini zimske sezone.

Pri vodoravnih dimniških napeljavah je treba odstraniti morebitne usedline pepela in saj, da ne zamašijo napeljave.

Pri napačnem in pomanjkljivem čiščenju lahko peč kaže naslednje znake: * slabo gorenje, * steklo na vratih se prehitro umaže, * izgorevalna posoda za pelete se zamaši zaradi pepela in usedlin peletov, * usedline pepela in zaskorjenost v kurišču povzročijo slabšo zmogljivost peči.

Vse gorljive materiale v bližnji okolici peči je treba zaščititi pred prevelikim segrevanjem.

Lesena tla ali druge gorljive materiale je treba prekriti z negorljivim materialom; npr. s pločevino, ali pa s kaljenim steklom.

Peči na lesne pelete potrebujejo redno vzdrževanje, vzdrževalni interval je ponavadi med 1.500 in 2.000 kg porabljenih peletov, torej se je pred nakupom modro pozanimati, kdo nam lahko servisira našo napravo, če so to serviserji iz tujine se moramo zavedat, da bomo prisiljeni z njimi komunicirati v njihovem jeziku.

Med opravila pri predpisanem vzdrževalnem intervalu spada tudi čiščenje napeljave do dimnika, zato naj bo ta napeljava temu primerno dostopna.

Pri montaži peči je potrebno pazit na to, da imamo dovolj prostora za morebitne posege v peč v primeru popravil, ali rednega vzdrževanja.